Xuất khẩu lao động » Tag Archives: Đi xkld Hàn Quốc

Tag Archives: Đi xkld Hàn Quốc

Xuất khẩu lao động điểm nhấn năm 2015

Năm 2014, Việt Nam đưa được 106.840 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 10% so kế hoạch đề ra. Năm 2015, tiếp tục ổn định các thị trường truyền thống; mở rộng những thị trường có thu nhập cao là mục tiêu được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng đến. …

Đọc tiếp »