DANH SÁCH LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG ANGIERA THÁNG 12/2014

DANH SÁCH LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG ANGIERA THÁNG 12/2014

STT Họ và tên lao động TK người nhận Tên Người nhận VNĐ số tiền Date chuyển NH chuyển Ngân hàng đến nội dung
1 NGUYỄN VĂN DINH 2300205278290 Nguyễn Văn Doãn VNĐ 12.699.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK chi nhánh TPhố HAD Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
2 PHẠM VĂN CHỪNG 2300205361791 Nguyễn Thị Viền VNĐ 14.926.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK chi nhánh TPhố HAD Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
3 ĐINH CÔNG SINH 3606205201791 Nguyễn Thị Huyên VNĐ 19.004.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANKchi nhánh Yên Thành, Nghệ An Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
4 VƯƠNG VĂN VIỆN 2301205061593 Vương Thị Duyến VNĐ 12.836.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Hải Dương Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
5 HỒ VĂN NHẤT 3606205194593 Luyện Thị Thắm VNĐ 12.905.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK chi nhánh Yên Thành, Nghệ An. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
6 LUYỆN VĂN KHANG 3606205194456 Võ Thị Xinh VNĐ 12.659.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANKchi nhánh Yên Thành, Nghệ An. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
7 LUYỆN VĂN THỦY 3606205194298 Hồ Thị Nhung VNĐ 13.983.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn yên thành nghệ An Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
8 HOÀNG TIẾN 3606205194319 Nguyễn Thị Thương VNĐ 13.199.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn yên thành, Nghệ An Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
9 NGUYỄN TUẤN ANH 5591205102132 Nguyễn Vinh Quốc VNĐ 15.907.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK chi nhánh Sóng Thần, Bình Dương Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
10 PHẠM ĐÌNH TÙNG 3607205249203 Nguyễn Thị Hà VNĐ 17.785.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK xã nghi yên, nghi lộc, nghệ an. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
11 TRẦN VĂN TÂN 3602205068345 Hoàng Thị Hoa VNĐ 12.605.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn nghệ an Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
12 VŨ THẾ DUYÊN 2309205054983 Lê Thị Dịu VNĐ 18.200.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Bình Giang, Hải Dương Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
13 TÔ CHÍ CAO 3519205098360 lê thị hà VNĐ 18.100.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Quảng Xương, thanh hóa Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
14 PHÙNG XUÂN THUẬN 2306205134202 Nguyễn Thị Doan VNĐ 12.005.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Cẩm giàng Hải dương Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
15 LÊ ĐÌNH CẢNH 3708205086075 Trần Thị Bình VNĐ 18.427.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK nghi xuân, hà tĩnh Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
16 PHẠM VĂN VƯỢNG 3708205086291 Phạm Thị Việt VNĐ 18.627.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK nghi xuân, hà tĩnh. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
17 NGUYễN TRUNG PHONG 3605205128233 Dương Thị Nhuần VNĐ 1.750.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Diễn Châu, Nghệ An Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
18 NGUYễN VĂN TUYẾN 2502205149540 Phan Thị Hương VNĐ 12.071.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn khu công nghiệp đình Trám, Bắc Giang. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
19 THÁI KHẮC TỰU 3702205048907 Phạm Thị Hạnh VNĐ 12.006.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Hồng lĩnh Hà Tĩnh Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
20 HOÀNG VĂN GIANG 3605205060860 Cao Thị Lan VNĐ 12.538.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK huyện Diễn Châu, Nghệ An Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
21 LÊ VĂN HỒNG 3605205010130 Cao Thị hương VNĐ 12.538.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK huyện diễn châu Nghệ An Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
22 NGUYỄN VĂN TUẤN 3604205106143 Nguyễn Thị Sen VNĐ 17.724.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK Quỳnh Lưu – Nghệ An Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
23 NGUYỄN VĂN ÁNH 3606205197040 Nguyễn Thị Hoài VNĐ 12.708.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK Yên Thành – Nghệ An Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
24 NGUYỄN HỮU TUẤN 3700205091490 Nguyễn Thị Thành VNĐ 14.327.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK hà tĩnh. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
25 ĐÀO VĂN CÔNG 3711205075141 Đào Anh Trình VNĐ 17.254.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Đức Thọ , Hà Tĩnh Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
26 LUYỆN VĂN BẢY 3606205152281 Nguyễn Thị Tú VNĐ 12.757.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK Thọ yên,yên thành, Nghệ An. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
27 PHẠM XUÂN TỚI 3708205092423 Phạm Thị Thu VNĐ 13.201.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK huyện Nghi Xuân -Hà Tĩnh Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
28 ĐẶNG HẢI 3708205089044 Nguyễn Thị Hiền VNĐ 20.332.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn nghi xuân hà tĩnh Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
29 BÙI THÁI BÌNH 3702205048892 Nguyễn Thị Chiến VNĐ 18.206.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
30 TRƯƠNG VĂN ĐỊNH 3605205191065 Trương Văn Luận VNĐ 14.559.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Bến Kiềng, huyện Diễn Châu Nghệ An. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
31 NGUYỄN HỮU THÀNH 3603205124143 Phạm Thị Nguyệt VNĐ 19.012.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Đô lương , nghệ An. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
32 NGUYỄN VIẾT LỘC
3603205123889
Nguyễn Thị Liên
VNĐ 13.716.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ
AGRIBANK cn đô lương, nghệ an.
Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
33 NGUYỄN ĐÌNH THUẬT VNĐ 13.234.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
34 NGUYỄN HỮU SỸ 3603205124137 Lê Thị Vân VNĐ 18.348.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Đô Lương, Nghệ An . Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
35 NGUYỄN VĂN VINH 3619205049772 Phạm Thị Hường VNĐ 10.624.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Anh Sơn Nghệ An. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
36 HOÀNG VĂN HÀO 3608205047419 Phạm Thị Tính VNĐ 19.679.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Nghệ An. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
37 VÕ VĂN SƠN 3608205053428 Phùng Thị Hòa VNĐ 14.486.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn hưng Nguyên, Nghệ An ĐT: 0987155812 Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
38 VÕ VĂN THUYÊN 3607205277664 Hoàng Thị Hảo VNĐ 15.606.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Nghi Lộc, Nghệ An. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
39 PHẠM NGỌC LINH 3801215014877 Phạm Thị Lai VNĐ 13.190.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn bố trạch Quảng Bình, đt 0973429549 Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
40 TẠ NAM HẢI 3801205156983 Nguyễn Thu Quyến VNĐ 18.397.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn huyện bố trạch Quảng Bình. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
41 ĐẶNG VĂN TƯ 3605205191094 Lê Thị Oanh VNĐ 18.922.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK huyện Diễn Châu tỉnh nghệ An. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
42 TIÊU HÀ PHƯƠNG 2308205102035 tiêu hà phương VNĐ 14.640.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn H.Thanh Hà, Hải Dương. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
43 ĐẶNG VĂN CHÂN 3600205176510 nguyễn thị hồng VNĐ 19.359.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn TPVinh. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
44 TRỊNH VĂN TUẤN 2510205444201 Nguyễn Thị Miền VNĐ 15.251.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn H Lục nam, tỉnh Bắc giang Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
45 NGUYỄN NGỌC QUÝ 3702205050395 Thái Thị Thương VNĐ 18.257.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn thị xã Hồng lĩnh. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
46 PHẠM VĂN ĐỈNH 3512205103140 trương thị tiệp VNĐ 14.898.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
47 VŨ TIẾN DŨNG 2703205112280 Vũ tiến dũng VNĐ 18.340.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK h. lâm thao, phòng giao dịch supe tỉnh phú thọ. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
48 TẠ VĂN HƯU 3213205054471 Trần Thị Thoa VNĐ 13.849.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK thị trấn thịnh long – Nam Định Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
49 NGUYỄN VĂN TUẤN 2510205443708 Vũ Thị Tâm VNĐ 17.186.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn h.Lục Nam, tỉnh Bắc giang. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
50 NGUYỄN XUÂN DIỆU 8503205040761 Nguyễn Thị Nở VNĐ 13.924.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn h.phú lương,Thái nguyên. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
51 NGUYỄN PHÚC CẢNH 3600205176345 Nguyễn Phúc Thìn VNĐ 16.065.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK tỉnh Nghệ An Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
52 NGUYỄN PHÚC PHONG 3606205216600 Nguyễn Phúc Xuân VNĐ 17.796.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn yên thành nghệ an Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
53 LÊ TUẤN ANH 3604205090491 Lê thị thu hằng VNĐ 15.277.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn xã quỳnh châu, quỳnh lưu nghệ an. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
54 NGUYỄN VĂN QUANG 3600205172032 Trần Thị Hải Yến VNĐ 12.821.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK tỉnh nghệ an Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
55 PHẠM XUÂN THƯỜNG 3605205196450 Cao Thị Tân VNĐ 18.834.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK huyện diễn châu, nghệ an. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
56 TRƯƠNG VĂN HIẾU 5227205072389 Nguyễn Thị Liễu VNĐ 16.893.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Eatoh-buôn Hồ Krong năng- Đắc Lắc. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
57 ĐẶNG TIẾN ĐẠO 3711205073911 Nguyễn Thị Thương VNĐ 10.640.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Đức thọ hà tĩnh Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
58 TRẦN VĂN SANG 3519205098354 Lê Thị Hường VNĐ 10.045.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Quảng Xương, thanh hóa Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
59 NGUYỄN VĂN DẦN 3606205202561 Nguyễn Thị Bình VNĐ 10.715.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn H .Yên Thành,nghệ an. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
60 VÕ HUY THỤ 3605205196784 Trần Thị Hương VNĐ 13.215.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn huyện diễn châu nghệ an. Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
61 VŨ MẠNH NGUYÊN 3602205070087 Vũ Thành Vinh VNĐ 4.111.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Thị xã cửa lò ,nghệ an Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
62 TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG 3608205053008 Nguyễn Thị Thuận VNĐ 10.514.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn huyện hưng nguyên, nam đàn, nghệ An Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
63 TẠ ĐÌNH MINH 3605205190896 Hoàng Thị Loan VNĐ 17.693.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Bến Kiềng, huyện Diễn Châu Nghệ An Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
64 PHAN THIỆN 3605205067541 Đặng Thị Hằng VNĐ 18.835.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
65 TẠ ĐÌNH TUÂN 3605205133160 Trần Thị Hợi VNĐ 17.720.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Bến Kiềng, huyện Diễn Châu Nghệ An Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
66 CAO VĂN HÙNG 3605205190880 Hoàng Thị Uyên VNĐ 17.202.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Bến Kiềng, huyện Diễn Châu Nghệ An Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
67 NGUYỄN VĂN THÀNH 2306205134021 Nguyễn Văn Thư VNĐ 12.250.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Cẩm Giàng Hải Dương Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ
68 NGUYỄN HỮU THỌ 5500205449114 Nguyễn Hữu Thọ VNĐ 12.698.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK cn Thuận an Bình dương Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ