Xuất khẩu lao động Nhật Bản nhu cầu cao nhân lực xây dựng

Nhu cầu nhân lực cao công nhân xây dựng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm xây dựng chuẩn bị cho thế vận hội Tokyo được tổ chức vào năm 2020 . Như vậy nhu cầu nhân lực ngành xây dựng sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Xuat khau lao dong Nhat Ban - Xay dung
Xuất khẩu lao động Nhật Bản – Xây dựng

Để chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo được tổ chức vào năm 2020, nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài trong ngành xây dựng của Nhật Bản sẽ tăng trong thời gian tới. Để đáp ứng nhu cầu này, bên cạnh việc tiếp tục tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng ngành xây dựng, Bộ Quốc thổ, hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản đã ra Thông cáo số 822 về chương trình tiếp nhận lao động xây dựng người nước ngoài đối với những người đã hoàn thành 3 năm thực tập sinh kỹ năng ngành xây dựng. Chương trình này có hiệu lực từ ngày 01/4/2015 đến ngày 31/3/2021.

Theo đó, thực tập sinh kỹ năng đã hoàn thành 3 năm thực tập trong ngành xây dựng và những thực tập sinh đang thực tập tại Nhật và chuẩn bị kết thúc thời gian thực tập 3 năm là đối tượng của chương trình. Cụ thể, thực tập sinh đã hoàn thành chương trình thực tập về nước được quay lại Nhật Bản làm việc theo hợp đồng 2 năm nếu thời gian về nước dưới 1 năm và được quay lại làm việc theo hợp đồng 3 năm nếu thời gian về nước từ 1 năm trở lên. Trong khi đó, thực tập sinh đang thực tập tại Nhật được ở lại làm việc tại Nhật thêm 2 năm. Những đối tượng trên sẽ làm việc ở Nhật với tư cách lưu trú là lao động đặc thù, được hưởng lương tối thiểu bằng hoặc lớn hơn lao động người Nhật Bản có cùng kinh nghiệm.

Chương trình này sẽ được thực hiện thông qua sự phối hợp giữa Công ty xuất khẩu lao động Việt Nam, Nghiệp đoàn tiếp nhận Nhật Bản và Công ty xây dựng tiếp nhận của Nhật Bản. Người lao động tham gia chương trình này phải trả các khoản chi phí: khám sức khỏe, làm hồ sơ, xin hộ chiếu, xin visa trước khi xuất cảnh, toàn bộ chi phí ăn ở, điện thoại, tiêu dùng cá nhân, một phần chi phí các khoản thuế và bảo hiểm theo luật định… trong thời gian làm việc ở Nhật Bản. Xí nghiệp tiếp nhận và đoàn thể quản lý chịu trách nhiệm tối thiểu lượt vé máy bay về nước cho người lao động sau khi hoàn thành hợp đồng.

Theo dolab.gov.vn