Tin mới

Video lao động đi làm việc tại Macao

Thông tin xuất khẩu lao động Macao . Hình ảnh tư liệu được quay tại Macao, lao động sinh sống và làm việc tại Macao. Tuyển dụng đi xuất khẩu lao động Macao.

https://youtu.be/EbZTRCTgZYw

Từ khóa: , ,

Liên hệ

Hotline: 0982 666 323