Tag Archives: xuat canh

Danh sách LĐ Nghệ An và Hà Tĩnh đã Xuất cảnh Algieri

DANH SÁCH LAO ĐỘNG NGHỆ AN VÀ HÀ TĨNH SANG LAO ĐỘNG TẠI ALGIERI STT Họ Và Tên Ngày Sinh Hộ Chiếu Xã Huyện Tỉnh Ngày Xuất Cảnh 1 ĐINH CÔNG SINH 5/15/1982 B7021907 Hùng Thành Yên Thành Nghệ An 7/1/2014 2 HỒ VĂN NHẤT 6/20/1975 B7612192 Đô Thành Yên Thành Nghệ An 7/1/2014 3 LUYỆN VĂN KHANG 11/6/1984 B8738960 …

Đọc tiếp »