Tuyển Nam làm dán giấy tường thi tuyển tháng 5/2017

Thông báo đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản làm dán giấy tường. Các lao động có kinh nghiệm làm dán giấy tường...

Tuyển 6 Nam tay nghề chống thấm xây dựng làm việc tại HOKKAIDO

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản TTC thông báo tuyển nam lao động sang làm việc tại Nhật Bản. Công việc chủ...

Tuyển 9 nam ghép cốp pha làm việc trong công xưởng thi 04/2017

Thông báo đơn hàng ghép cốp pha làm hoàn toàn trong công xưởng. Đây là đơn hàng đặc biệt ghép cốp pha được làm...

Tuyển 9 nam lắp giáp giàn giáo thi tuyển tháng 4/2017

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản TTC thông báo tuyển dụng lao động xây dựng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản...

Tuyển 9 nam lắp đặt đường ống nước thi tuyển tháng 4/2017

Thông báo tuyển 9 nam lắp đặt đường ống nước tại Nhật Bản. Đây là công việc yêu cầu các lao động đã có...

Tuyển 18 nam làm lắp giáp giàn giáo thi tuyển tháng 4/2017

Thông báo tuyển 18 nam làm xây dựng có kinh nghiệm về giàn giáo sang làm việc tại Nhật Bản. Đây là công việc...

Tuyển 9 nữ vệ sinh tòa nhà thi tuyển tháng 4/2017

Thông báo tuyển 9 nữ làm vệ sinh tòa nhà thi tuyển tháng 4/2017. Đây là đơn hàng có nhiều việc làm thêm và...

Tuyển 9 nam sơn xây dựng thi tuyển 03/2017

Thông báo tuyển dụng 9 nam sơn xây dựng đi làm việc tại tỉnh Osaka. Đây là đơn hàng bay gấp. Các lao động...

Tuyển 12 Nam làm đào đất thi tuyển 03/2017

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản TTC thông báo tuyển dụng lao động nam có sức khỏe tốt đi làm việc tại...

Tổng hợp các đơn hàng xây dựng lương cao,phí thấp,bay nhanh

Thông báo tuyển lao động xây dựng đi làm việc tại Nhật Bản lương cao,phí thấp,bay nhanh     Xuất khẩu lao động Nhật Bản...

Kinh nghiệm & Xu hướng

Tại sao tuyển xuất khẩu lao động Nhật Bản luôn thi...

     Thi tuyển xuất khẩu lao động Nhật Bản người lao động luôn phải trải qua quá trình phỏng vấn thi tuyển vô...

Tin mới nhất

Hình ảnh

Call to buy