Tag Archives: vừa học vừa làm tại úc

Du học Úc-Câu chuyện làm thêm của du học sinh

Hôm đó bà chủ không biết để lộn bịch canh khổ qua cho khách nào mà người đặt tới lấy thì không có. Tôi đang bào cà rốt ,bà la lớn như tát nước vào mặt “Mày để bịch canh đâu rồi,mày không để thì nó tự biến mất à?” Bây giờ nhiều khi xài tiền không suy nghĩ,bao người …

Đọc tiếp »