Tag Archives: Trung tâm giáo dục định hướng

Triển khai xuất khẩu lao động ở Hà Giang

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, trong thời gian 3 năm từ 2010-2012, công tác dạy nghề của tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức đào tạo. Hiện nay, toàn tỉnh đã có 18 cơ sở dạy nghề, trong đó có 1 trường cao đẳng, …

Đọc tiếp »