Tuyển 6 nam chế biến thủy sản – Trứng cá thi tuyển tháng 5/2017

Tuyển lao động nam làm chế biến thủy sản, công việc chủ yến là chế biến trứng cá. Đây là đơn hàng tốt đã...

Tuyển 120 nữ chế biến thủy sản thi tuyển tháng 5/2017

Thông báo tuyển 120 nữ chế biến thủy sản đi làm việc tại Nhật Bản. Đây là đơn hàng làm trong nhà máy thủy...

Tuyển gấp 9 nữ làm chế biến thủy sản thi tuyển tháng 03/2017

Tuyển gấp 9 nữ làm chế biến thủy sản , công việc chủ yếu chế biến thủy sản trong nhà máy. Yêu cầu các...

Tuyển gấp 9 nữ chế biến thủy sản làm việc tại tỉnh Toyama

Tuyển 9 nữ thủy sản đi làm việc tại Nhật Bản công việc chủ yếu làm chế biến thủy sản bóc tôm. Thông tin...

Tuyển 3 nam chế biến thủy sản tháng 6/2016

Cty xuất khẩu lao động Nhật Bản thông báo tuyển lao động nam chế biến thủy sản làm việc tại Nhật Bản. Mọi thông...

Kinh nghiệm & Xu hướng

Tại sao tuyển xuất khẩu lao động Nhật Bản luôn thi...

     Thi tuyển xuất khẩu lao động Nhật Bản người lao động luôn phải trải qua quá trình phỏng vấn thi tuyển vô...

Tin mới nhất

Hình ảnh

Call to buy