Tag Archives: phạm thị hải chuyền

Đơn giản thủ tục giúp người lao động xlkd dễ dàng hơn

Theo thông tin từ đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XLKĐ .Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết : Trong thời gian tới Bộ sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách để sửa đổi một số nội dung trong quyết định 71  và các văn bản hướng dẫn cho phù hợp với thực tế triển khai …

Đọc tiếp »