Tag Archives: dolab.gov

Đầu năm 2015 đã có 8.669 lao động làm việc ở nước ngoài

người lao động Việt Nam ở nước ngoài

Theo số liệu thống kê từ cục quản lý lao động ngoài nước (DOLAB.GOV.VN) ngay trong tháng đầu năm 2015 đã có 8.669 lao động làm việc ở nước ngoài . Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 1/ 2015 là 8.669 lao động (trong đó có …

Đọc tiếp »