Tag Archives: Đi lao động ở Malaysia

Lao động Việt Nam tại Malaysaia bị ép đủ đường

Mới đây thôi, người lao động Việt Nam đang làm việc ở ở Malaysia cũng như những lao động VN đang chuẩn bị xuất cảnh khấp khởi mừng rỡ vì Malaysia tăng lương cho lao động. Các công ty tư vấn xuất khẩu lao động nhân cơ hội này cung cấp thông tin tới người lao động như một cú hích tuyển …

Đọc tiếp »