Tag Archives: algeria

DANH SÁCH LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG ANGIERA THÁNG 12/2014

DANH SÁCH LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG ANGIERA THÁNG 12/2014 STT Họ và tên lao động TK người nhận Tên Người nhận VNĐ số tiền Date chuyển NH chuyển Ngân hàng đến nội dung 1 NGUYỄN VĂN DINH 2300205278290 Nguyễn Văn Doãn VNĐ 12.699.000 1/28/2015 Agri bank cn Láng Hạ AGRIBANK chi nhánh TPhố HAD Chuyển tiền lương tháng 12 cho …

Đọc tiếp »