Hướng dẫn triển khai chương trình làm giúp việc tại Đài Loan

Bộ lao động – Thương binh và xã hội đã có văn bảo hướng dẫn triển khai một số nội dung liên quan đến việc đưa lao động giúp việc và thuyền viên sang Đài Loan làm việc.

Như đã đưa tin . Ngày 1/7/1015 Bộ lao động – Thương binh và xã hội đã ra thông báo hướng dẫn cho phép các công ty xuất khẩu lao động đủ điều kiện theo quy định của ( BLĐ – TB&XH ) để tuyển lao động đi làm giúp việc tại Đài Loan theo điều khoản quy tắc của bộ.

 

Làm giúp việc gia đình tại Đài Loan được cho là một bước đi lớn trong chương trình xuất khẩu lao động tại Đài Loan . 

Ngày 01/9/2015, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành Công văn số 1301/QLLĐNN-ĐL-CM hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc triển khai đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan, cụ thể:

1. Về tiền lương của lao động khán hộ công gia đình và thời gian đào tạo nghiệp vụ đối với lao động đã có kinh nghiệm:

– Tại Công văn số 2176/LĐTBXH – QLLĐNN ngày 09/06/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn về điều kiện hợp đồng đối với lao động khán hộ công gia đình, trong đó quy định mức lương tối thiểu là 17.500 Đài tệ/tháng. Tuy nhiên, ngày 28/8/2015, đại diện các nước đưa lao động vào Đài Loan đã thảo luận và thống nhất với phía Đài Loan về tiền lương của lao động gia đình kể từ ngày 01/9/2015 là 17.000 Đài tệ/tháng. Đề nghị các doanh nghiệp đàm phán với đối tác mức tiền lương của lao động gia đình Việt Nam sang Đài Loan làm việc không thấp hơn 17.000 Đài tệ/tháng. Đối với lao động đã nhập cảnh Đài Loan trước ngày 01/9/2015, chủ sử dụng và người lao động có thể thỏa thuận lại mức lương, nhưng chỉ được thỏa thuận mức cao hơn so với mức trong hợp đồng lao động đã ký trước đó.

– Đối với lao động đã làm công việc khán hộ công gia đình tại Đài Loan (có giấy tờ chứng minh đã được đào tạo nghiệp vụ khán hộ công cơ bản), doanh nghiệp căn cứ năng lực và kinh nghiệm thực tế của người lao động, có thể rút ngắn thời gian đào tạo nghiệp vụ chuyên môn của người lao động nhưng phải đảm bảo người lao động đảm nhiệm được công việc sau khi sang lại Đài Loan làm việc.

2. Về mẫu Hợp đồng lao động dành cho lao động đi làm việc tại Đài Loan:

– Để phù hợp với điều chỉnh pháp luật về lao động của phía Đài Loan, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người lao động Việt Nam sang Đài Loan làm việc, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của phía Đài Loan thống nhất nội dung mẫu Hợp đồng lao động ký kết giữa người lao động và chủ sử dụng Đài Loan.

Hợp đồng lao động dành cho lao động Việt Nam làm việc trong các đơn vị sản xuất, công trường xây dựng, và các đơn vị dịch vụ xã hội Đài Loan.

Hợp đồng lao động dành cho lao động Việt Nam làm việc trong các gia đình của Đài Loan.

Hợp đồng lao động dành cho lao động thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu cá gần bờ tại Đài Loan.

3. Về việc gia hạn giấy phép đối với các doanh nghiệp đã được phía Đài Loan cấp phép đưa lao động sang Đài Loan trước ngày 15/7/2015 đang còn hiệu lực:

– Sau ngày 15/7/2015, khi làm thủ tục gia hạn giấy phép, hồ sơ đề nghị phía Đài Loan gia hạn giấy phép cần bổ sung Bản cam kết về việc tạm ứng chi trả chi phí liên quan của lao động bỏ hợp đồng trong trong trường hợp người lao động không chi trả được (mẫu kèm theo). Bản cam kết phải được dịch sang tiếng Trung, công chứng tại các Phòng công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), sau đó xin xác thực tại Văn phòng Kinh tế – Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam.

– Đối tượng lao động bỏ hợp đồng mà doanh nghiệp tạm ứng các chi phí nêu trên là những lao động do doanh nghiệp đưa sang Đài Loan làm việc kể từ ngày doanh nghiệp được phía Đài Loan đồng ý gia hạn giấy phép tại lần gia hạn giấy phép đầu tiên sau ngày 15/7/2015.

4. Về danh sách đánh giá xếp loại các công ty dịch vụ việc làm Đài Loan mới nhất:

Vừa qua, phía Đài Loan đã công bố kết quả đánh giá xếp loại các công ty dịch vụ việc làm Đài Loan năm 2014. Theo đó, có 273 công ty xếp loại A, 818 công ty xếp loại B và 72 công ty xếp loại C.

Theo : Dolab.gov.vn