Hơn 47 nghìn người đi xuất khẩu lao động trong 7 tháng đầu năm 2013

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, 7 tháng đầu năm 2013, hơn 47 nghìn lao động đã được đưa đi làm việc ở nước ngoài.

Hơn 47 nghìn người đi xuất khẩu lao động trong 7 tháng đầu năm 2013

Trong đó, báo cáo từ các doanh nghiệp cho biết riêng trong tháng 7/2013, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là hơn 7 nghìn lao động. Như vậy tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 07 tháng đầu năm 2013 là 47.095 lao động, trong đó có 16.800 lao động nữ (đạt 55% chỉ tiêu kế hoạch năm 2013).

Cục Quản lý lao động cho biết, xét về các thị trường trọng điểm gồm Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, số lượng lao động đi làm việc 7 tháng đầu năm 2013 đều tăng. Riêng thị trường Hàn Quốc, do phía bạn chưa ký tiếp Thỏa thuận Hợp tác thực hiện chương trình EPS với Việt Nam nên số lượng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 7 tháng đầu năm 2013 giảm.

Trong năm 2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ đưa khoảng 85 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Để đạt mục tiêu này, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có nhiều giải pháp: Tăng số lượng lao động tại các thị trường truyền thống như Lybia, Malaysia, Đài Loan, Trung Đông… và tìm kiếm thêm các thị trường mới. Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xuất khẩu lao động đó là ngoại ngữ, cải thiện tác phong làm việc và tay nghề.

Theo ĐCS