Hội thảo tham vấn về cẩm nang tư vấn cung cấp dịch vụ hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Dự án Hành động ba bên nhằm bảo vệ người lao động di cư trong và từ khu vực sông Mê kông khỏi sự bóc lột lao động”, Tổ chức lao động quốc tế  (ILO) và Cục Quản lý lao động ngoài nước đã lựa chọn 05 tỉnh để tham gia thực hiện dự án bao gồmThanh Hóa, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Bắc Ninh và Hà Tĩnh. Tại các địa phương này, một trong các hoạt động của Dự án Tam giác là cung cấp dịch vụ thông tin hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Trung tâm dịch vụ việc làm của địa phương.  Hoạt động này nhằm giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận được các thông tin chính thống, xác thực và cập nhật liên quan đến quy định, chính sách, pháp luật về di cư hợp pháp và an toàn, các thông tin liên quan đến các kênh tuyển dụng hợp pháp và chính thức, chi phí phải trả để đi làm việc ở nước ngoài, các điều khoản hợp đồng, cách thức giải quyết các khó khăn, thách thức trước, trong khi làm việc ở nước ngoài và sau khi trở về nước v.v…

Nhằm thống nhất mô hình tổ chức, phương pháp hoạt động và cách thức cung cấp thông tin, dịch vụ hỗ trợ cho người lao động để tiến đến đánh giá, nhân rộng mô hình này, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Tổ chức lao động quốc tế đã xây dựng  Cuốn cẩm nang hướng dẫn hoạt động lồng ghép dịch vụ tư vấn hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Trung tâm Giới thiệu việc làm. Trong 02 ngày  26 – 27/9/2013, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã tổ chức Hội thảo góp ý cho cuốn tài liệu trên.

Tham gia hội thảo có các chuyên gia của tổ chức lao động Quốc tế, Tổ chức di cư quốc tế , đại diện Trung tâm hỗ trợ lao động tại Malaysia, đại biểu đến từTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung tâm giới thiệu việc làm của 05 địa phương tham gia dự án.Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung và hình thức cuốn cẩm nang. Với các nội dung hướng dẫn công tác thành lập Tổ tư vấn tại Trung tâm giới thiệu việc làm, tổ chức các hoạt động, quản lý hoạt động cũng như các kỹ năng và câu hỏi thực tế, các đại biểu cho rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho Trung tâm giới thiệu việc làm trong công tác vận hành hoạt động lồng ghép dịch vụ tư vấn, giúp cho cán bộ tư cấn chủ động hơn trong công tác tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Dự thảo cuốn Cẩm nang sẽ được 05 Trung tâm dịch vụ việc làm thử nghiệm sử dụng và tiếp tục đóng góp ý kiến trong thời hạn 03 tháng (10/2013 – 12/2013) và dự kiến được hoàn thiện và phát hành trong Quý I/2014.