Hàn Quốc: Giới thiệu chương trình EPS

han quoc gioi thieu chuong trinh eps

Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Lao động Hàn Quốc, Chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc (EPS) bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 8/2004 sau khi Luật việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc có hiệu lực.

Luật Việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc được Quốc Hội Hàn Quốc thông qua ngày 16/8/2003, quy định Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là EPS) và có hiệu lực từ tháng 8/2004. Theo quy định của Luật này, các doanh nghiệp Hàn Quốc khi không tuyển dụng được lao động trong nước sẽ được phép tuyển dụng lao động nước ngoài với số lượng nhất định. Bộ Lao động Hàn Quốc được phép ký Bản ghi nhớ với các nước để phái cử lao động sang Hàn Quốc làm việc. Chương trình EPS là chương trình hợp tác quốc gia giữa Hàn Quốc và các nước phái cử để lao động nước ngoài sang làm việc tại Hàn Quốc.

Hiện nay, Bộ Lao động Hàn Quốc đã lựa chọn và ký Bản ghi nhớ với 15 quốc gia, bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Mông cổ, Sri Lanka, Trung Quốc, Campuchia, Nêpal, Uzbekistan, Pakistan, Bangladesh, Kyrgystan, Mianma, Đông Timo.

Trung tâm Lao động ngoài nước – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ tuyển chọn và phái cử lao động sang Hàn Quốc làm việc.

 Theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Lao động Hàn Quốc, cơ quan phái cử lao động có trách nhiệm phối hợp với phía Hàn Quốc tổ chức kiểm tra tiếng Hàn cho người lao động, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động qua mạng Internet sang Hàn Quốc để giới thiệu cho chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn và làm các thủ tục để đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (thuộc Bộ Lao động Hàn Quốc) có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động, giới thiệu cho chủ sử dụng lao động Hàn Quốc và hỗ trợ các thủ tục tiếp nhận lao động.

Người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc phải tham dự và vượt qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn do Bộ Lao động Hàn Quốc phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức. Người lao động đạt yêu cầu về tiếng Hàn và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển về Trung tâm Lao động ngoài nước. Hồ sơ đăng ký dự tuyển được kiểm tra và gửi qua mạng Internet sang Hàn Quốc để giới thiệu cho chủ sử dụng lao động Hàn Quốc. Người lao động được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn, sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết sẽ xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc. Pháp luật Hàn Quốc bảo vệ người lao động nước ngoài như đối với người lao động trong nước và được hưởng những quyền lợi cơ bản bình đẳng như người lao động Hàn Quốc.