Xuất khẩu lao động » Tin tức lao động việc làm » Đi Xuất khẩu lao động Đài Loan hơn 6000 người trong tháng 8

Đi Xuất khẩu lao động Đài Loan hơn 6000 người trong tháng 8

Trong tháng 8 số người đi xuất khẩu lao động Đài Loan lớn chiếm 60% tổng số người lao động đi làm việc tại nước ngoài trong tháng 8 này.

20169810044423

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 8 năm 2016 là 11.189 lao động (4.772 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 6.192 lao động (2.430 lao động nữ), Nhật Bản: 3.479 lao động (1.647 lao động nữ), Hàn Quốc: 551 lao động (46 lao động nữ), Malaysia: 59 lao động (38 lao động nữ), Ả rập – Xê út: 570 lao động (553 lao động nữ), Macao: 27 lao động (26 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 76.965 lao động (28.718 lao động nữ), đạt 76,96% kế hoạch năm 2016 và bằng 96,47% so với cùng kỳ năm ngoái.

http://dolab.gov.vn/

Bình luận và nhận xét

Chúng tôi trân trọng mọi phản hồi và chia sẻ của bạn