Đài Loan điều chỉnh mức phí đóng bảo hiểm từ tháng 1/2015

CÁCH TÍNH MỨC PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM TẠI ĐÀI LOAN TỪ THÁNG 1/2015

Kể từ tháng 01/2015 , Đài Loan điều chỉnh mức phí đóng bảo hiểm . Cục quản lý lao động ngoài nước nhận được công văn số 174/VPĐB-LĐ của Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan báo cáo về việc Đài Loan công bố điều chỉnh mức tham gia bảo hiểm lao động, cụ thể như sau:
Từ ngày 01/01/2015, Đài Loan nâng tỷ lệ đóng phí bảo hiểm lao động lên mức 9% tiền lương (thay vì 8,5% như trước đây), với tỷ lệ phân chia, chủ sử dụng đóng 70%, người lao động 20%, nhà nước hỗ trợ 10%.

Theo đó, mức đóng bảo hiểm lao động hàng tháng của người lao động được tính như sau:

Bảo hiểm lao động = Lương cơ bản/tháng x Hệ số phí bảo hiểm lao động(9%) x Hệ số người lao động chi trả (20%).

Như vậy, mức đóng bảo hiểm = 19.273 Đài tệ x 9% x 20% = 347 Đài tệ/tháng.

Người lao động làm công việc giúp việc gia đình, chăm sóc người bệnh tại gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động xã hội.