Cục quản lý lao động ngoài nước tăng cường các biện pháp phòng dịch

Trước các diễn biến phức tạp mới của dịch Covid-19 hiện nay, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người lao động khi cần thiết, ngày 27/02/2020 Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành công văn số 350/QLLĐNN-VP để yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

  1. Không đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại các vùng dịch bệnh Covid-19
  2. Khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo số lượng lao động đang làm việc tại các địa bàn, lao động phục vụ trên các tàu quốc tế, thuyền viên tàu vận tải, thuyền viên tàu cá, đặc biệt số lao động có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Báo cáo của doanh nghiệp yêu cầu gửi về Cục Quản lý lao động ngoài nước trước ngày 03/03/2020 (Bản mềm gửi về email: tuvm@molisa.gov.vn).
  3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19: (1) Thiết lập các kênh thông tin, đầu mối liên lạc với người lao động do doanh nghiệp đưa đi, thường xuyên trao đổi nắm bắt, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của người lao động để xử lý kịp thời khi có dấu hiệu bất thường liên quan đến dịch bệnh Covid-19; (2) Tuyên truyền , khuyến cáo người lao động chủ động khai báo y tế, theo dõi sức khỏe theo quy địch của các nước, vùng lãnh thổ trong trường hợp bị nhiễm, nghi nhiễm dịch Covid-19 hoặc đến từ các vùng có dịch khác. Đồng thời, tăng cường các hình thức, biện pháp truyền thông, cung cấp các thông tin về các chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng về phòng chống dịch bệnh Covid-19; (3) Tuyền truyền, động viên người lao động Việt Nam ở nước ngoài, nhất là tại các khu vực có dịch hạn chế đi lại, không đến các vùng có dịch và không rời khỏi quốc gia, vùng lãnh thổ đó khi không cần thiết nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh.
  4. Chủ động, thường xuyên trao đổi với các đối tác nước ngoài để đảm bảo người lao động người lao động được khám, cách ly, chữa bệnh trong trường hợp nghi nhiễm hoặc bị nhiễm bệnh Covid-19 và thực hiện các chế độ tiền lương, sinh hoạt của người lao động theo hợp đồng đã ký và quy định sở tại trong thời gian nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh.
  5. Đối với lao động về nước từ vùng dịch do hết thời hạn hợp đồng và những trường hợp cá biệt khác ; (1) Khuyến cáo người lao động tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về y tế, cách ly y tế theo quy định; (2) Doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án hỗ trợ người lao động trong trường hợp người lao động có nguyện vọng về nước, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh và hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Cục Quản Lý lao động ngoài nước thông báo để doanh nghiệp biết và nghiêm túc thực hiện.