Công ty xuất khẩu lao động Cienco 8 bị thu hồi giấy phép

Măc dù đã bị đỉnh chỉ hoạt động đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài trước đó. Tuy nhiên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cien 8) vẫn liên tiếp mắc sai phạm. Chính vì vậy Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang thực hiện các thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động đưa lao động đi làm việc nước ngoài đối với doanh nghiệp này.

Trước đó, ngày 16-12-2016, Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH đã ban hành Quyết định số 287/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Cienco 8. Theo đó, công ty này bị xử phạt số tiền 120 triệu đồng và tạm đình chỉ hoạt động đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định này do đã vi phạm các quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Những vi phạm cụ thể gồm: Không trực tiếp tuyển chọn lao động; thu tiền của người lao động không đúng quy định (thu tiền dịch vụ nhưng không đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; không cấp phiếu thu cho người lao động; mức tiền dịch vụ không được ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài).

Đồng thời với Quyết định xử phạt này, ngày 27-12-2016, Thanh tra Bộ đã ban hành Kết luận Thanh tra số 370/KL-TTr, trong đó yêu cầu Cienco 8 thực hiện các kiến nghị về việc hoàn thiện tổ chức bộ máy đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho NLĐ, và phải thực hiện đúng quy định của Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về việc trực tiếp tuyển chọn lao động và quy định về hợp đồng, tiền môi giới và tiền dịch vụ thu từ NLĐ.

Mới đây, Thanh tra Bộ ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTr về việc kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 370/KL-TTr nêu trên tại Cienco 8. Qua kiểm tra cho thấy: Tổ chức bộ máy hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài tại công ty này chưa đảm bảo quy định (không có bộ phận theo dõi, quản lý lao động ngoài nước, không có trung tâm hoặc phòng nghiệp vụ xuất khẩu lao động); bộ máy chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài không đảm bảo quy định (chưa có bộ phận đào tạo, quản lý học viên).

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép trong trường hợp không thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Vì vậy, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước thực hiện các thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của Cienco 8.

Theo: nld.com.vn