Chính sách ưu tiên cho thực tập sinh , tu nghiệp sinh tại Nhật

Hiện nay , số lượng người đi xuất khẩu lao động nước ngoài tại thị trường Nhật Bản ngày càng tăng lên mạnh mẽ . Để có chính sách quản lý và chế độ phù hợp cho người lao động . Bộ lao động và Bộ tư pháp Nhật Bản đã họp nhóm đưa ra những chính sách phù hợp đảm bảo tính hợp lý và quyền lợi của người lao động.

Theo tin từ Bộ lao động và Bộ tư pháp Nhật Bản họp nhóm xem xét lại chế độ đối với tu nghiệp sinh – thực tập sinh nước ngoài lao động tại Nhật Bản .

>>Xem thêm : Luật xuất khẩu lao động

Từ năm 2016 sẽ bắt buộc các nghiệp đoàn nhận lao động nước ngoài làm việc phải báo cáo cho Tổ chức giám sát  về tình hình ăn ở làm việc của các bạn thực tập sinh , tu nghiệp sinh . Chế độ tiền lương phải như người lao động Nhật Bản và đối tượng nào vi phạm sẽ bị sử lý hành chính và phạt tiền .

phạt-1

Thực tập sinh là người nước ngoài lao động tại Nhật Bản hiện nay con số lên khoảng 16 vạn lao động , để giải quyết tình trạng việc phản ứng chỉ trích từ nước ngoài về tình trạng xâm phạm vi phạm nhân quyền , người lao động bị đối sử bất bình đẳng .

phạt-2

Theo như JISCO, năm 2013 thì có 1109 lao động thực tập sinh gặp sự cố về lao động , tình trạng lao động quá sức ,quá nhiều thời gian , vì thế bị tổ chức Liên hợp quốc chỉ trích mạnh mẽ về tình trạng Cưỡng ép lao động .

Đồng thời theo điều tra, chế độ thực tập sinh làm cho ấn tượng về Nhật Bản xấu đi rất nhiều . Năm 2014 , điều tra hỏi trên 100 lao động thực tập sinh, tu nghiệp sinh Việt Nam về ấn tượng Nhật Bản thì có 97% trước khi đến Nhật trả lời ấn tượng tốt nhưng sau khi đến Nhật thì số lượng trả lời tốt giảm xuống còn 58% .

phạt-3

Thiết lập Tổ chức giám sát thì chính phủ hiện nay đang xem xét suy nghĩ các nội dung như sau :

Tổ chức giám sát thiết lập cơ cấu thực tập sinh người nước ngoài
Nghĩa vụ thông báo giám sát các nghiệp đoàn nhận tu nghiệp sinh thực tập sinh nước ngoài .
Yêu cầu đối sử bình đẳng và hơn như người Nhật
Đối tượng xí nghiệp công ty nào vi phạm sẽ bị sử lý hành chính ,phạt tiền, và sẽ bị phạt 5 năm đình chỉ nhận tu nghiệp sinh- thực tập sinh .
Tổ chức giám sát sẽ được thiết lập 13 văn phòng trên toàn quốc , tiến hành kiểm tra giám sát bất ngờ , không thông báo trước cho các xí nghiệp công ty.