Cấp thị thực Nhật Bản dễ dàng với công dân Việt Nam

Vừa qua, ngày 2/2 Bộ ngoại giao Nhật Bản ra thông báo bắt đầu từ ngày 15/2 Nhật Bản sẽ áp dụng quy chế nới lỏng thị thực lưu trú – visa Nhật Bản ngắn hạn cho công dân Việt Nam và Ấn Độ từ tối đa 5 năm lên đến 10 năm . Và cho phép nhập cảnh nhiều lần đối với visa ngắn hạn ( tức là thời gian ở Nhật tối đa 90 ngày ).

1 我が国は,2月15日から,ベトナム及びインド各国民の商用目的の方や文化人・知識人に対する短期滞在数次ビザの緩和措置を開始します。

Bắt đầu từ tháng 2 ngày 15 , Nhật Bản sẽ áp dụng nới lỏng thị thực lưu trú ngắn hạn cho công dân Việt Nam và Ấn Độ với công dân có mục đích như doanh nhân thương mại , học giả văn hóa , giới trí thức ,

2 具体的には,従来発給している商用目的の方や文化人・知識人に対する短期滞在数次ビザの発給対象者の範囲を拡大することに加え,有効期間を現行の最長5年から最長10年に延長するものです。

Cụ thể cùng với phạm vi đối tượng cho vi sa tạm trú ngắn hạn đối với doanh nhân thương mại , học giả văn hóa , giới trí thức được mở rộng vàthời hạn hiệu lực của loại thị thực này sẽ có thể được gia hạn từ 5 năm lên tối đa 10 năm.

3 有効期間10年の数次ビザを発給するのは,我が国においては初めてのことであり,今回の措置により,ベトナム及びインドとのビジネス面での利便性の向上,リピーターの増加等,人的交流が一層発展することが期待されます。

Ban hành vi sa thời gian hiệu lực 10 năm thì đây là lần đầu tiên đối với Nhật Bản , chính sách lần này với hy vọng sẽ tiếp tục phát triển giao lưu giữa nhân dân 2 nước lên tầm cao mới , gia tăng thăm viếng lẫn nhau , tăng tính tiện lợi về mặt kinh doanh cho công dân Việt Nam và Ấn Độ .

images-7

(参考) Tham khảo
(1)本数次ビザは,1回目の訪日の際は商用や学術交流等の目的に限定しているが,2回目以降は観光や親族・知人訪問目的の訪日でも使用できる。

Số lần Vi sa là lần thứ 1 khi đến Nhật chỉ giới hạn với mục đích giao lưu học thuật và thương mại ,nhưng sau lần thứ 2 thì có thể sử dụng đến Nhật với mục đích thăm viếng bạn bè người thân và du lịch .

(2)本緩和措置は,昨年9月の日・ベトナム首脳会談及び昨年12月の日・インド首脳会談において,安倍晋三内閣総理大臣が決定した旨伝達・発表したことを受け,今般運用を開始するもの。

Chính sách nới lỏng lần này làl ần này bắt đầu tiến hànhthực hiện , tiếp thu sự truyền đạt, phát biểu quyết định của Chính phủ nội các thủ tướng Abe Shinzo với cuộc hội đàm Thủ tướng Việt Nam tháng 9 năm ngoái , và hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ tháng 12 năm ngoái ,

Nguồn Bộ ngoại giao Nhật Bản / ソース 日本外務省