Bảng lệ phí làm visa Nhật Bản

Hướng dẫn hỗ trợ làm visa Nhật Bản . Liên hệ ngay để được tư vấn làm visa Nhật Bản với giá tốt nhất.

Hotline : 0946.515.661

Bảng lệ phí Visa Nhật Bản

– Visa hiệu lực 1 lần: 650.000 VNĐ

– Visa hiệu lực nhiều lần: 1,500.000 VNĐ

passport_1