5 Doanh nghiệp bị tạm dừng xkld sang Đài Loan

Vừa qua đã có 5 doanh nghiệp bị tạm dừng đưa người lao động sang Đài Loan làm việc do thu phí người lao động sai quy định .

5 doanh nghiệp bị tạm dừng xkld

Cục quản lý lao động ngoài nước Dolad vừa qua đã tạm đình chỉ đưa người xuất khẩu lao động sang Đài Loan đối với 5 doanh nghiệp Việt NamCOMA , TRAENCO , TRACIMEXCO , HALASUCO , CEFINAR . Những doanh  nghiệp này đã vi phạm luật lao động do thu phí người lao động sai quy định . Thời gian tạm dừng cung ứng người lao động sang Đài Loan của 5 công ty này trong vòng 1 tháng , tức là từ 10/01/2015 đến ngày 10/02/2015 .

Cục quản lý lao động ngoài nước DOLAB của Việt Nam đã ra quyết định tam dừng mọi hoạt động triển khai hợp tác , tư vấn và tạo nguồn , tuyển chọn , đào tạo lao động để xuất khẩu lao động sang Đài Loan trong thời gian tạm dừng . Nhằm khắc phục những sai sót của 5 doanh nghiệp này , Cục lao động ngoài nước DOLAB sẽ xem xét những biện pháp xử lý tiếp theo . Trước đó, cách đây chục  ngày, một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Da giầy Việt Nam cũng bị tạm dừng xuất khẩu lao động sang thị trường này do khấu trừ tiền ăn, ở sai quy định.